Zeker in het begin van het jaar is het een drukke tijd

voor de bestuursleden om een prachtige planning te maken

voor het komende collegejaar.

Deze zullen wij dan ook aan onze leden presenteren tijdens de Algemene Ledenvergadering op een

nader bekend te maken datum.

Wanneer we dan officieel het bestuur van Animo zijn, wordt de planning voor iedere maand geconstrueerd

zodat onze leden kunnen zien wat ze allemaal te wachten staat!

Advertenties