Lieve Animootjes!

Dit jaar hebben wij als doel om leden nog actiever betrokken te maken.

We willen dit graag doen door middel van commissies.

De reiscommissie wordt dit jaar sowieso weer opgericht maar daarnaast we zijn al druk bezig met het

opzetten van andere commissies. Hiervoor hebben we natuurlijk wel enthousiaste leden nodig!

Als je graag bij een commissie wilt kun je via de openstaande vacatures bij ‘commissies’ inschrijven.

 

Liefs,

Het Animo Bestuur

 

Advertenties